Elektroninio verslo sprendimų diegimasElektroninio verslo sprendimų diegimas
 
UAB „Clean Solutions“ dirbanti patalpų valymo ir teritorijos priežiūros paslaugų srityje, sėkmingai įgyvendina projektą Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Clean Solutions“ (03.3.1-LVPA-K-806-01-0051).
 
Projekto tikslas yra įsigyti verslo valdymo sistemą, įskaitant jos programavimą įmonės poreikiams, licencijas bei reikalingą kompiuterinę įrangą. Šios investicijos padės tobulinti bei optimizuoti paslaugų teikimo bei verslo valdymo procesus, taip užtikrinant dar geresnius įmonės veiklos rezultatus.
 
Tikimasi, kad Įgyvendinus projektą sumažės klientų valdymo kaštai, pagerės aptarnavimo kokybė, pagreitės informacijos sklaida įmonės viduje, sumažės klaidų tikimybė, todėl padidės darbo efektyvumas ir našumas, bus sukurta didesnė pridėtinė vertė ne tik įmonės, bet ir visos Lietuvos ekonomikos mastu.
 
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 28 013,92 Eur. Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų: 14 006,96 eurų parama buvo gauta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kuria yra skatinama Elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas mažose ir vidutinėse įmonėse. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Krasta
Compensa
Ober-Haus
Sanitex
Radiocentras
Pegasas
StrongPoint
Unideco
Headex